رویدادهای مهم سال 1344

مهمترین رویداد شماره 1 در سال 1344

تغییر محل تبعید از ترکیه به نجف اشرف (هدف حکومت ایران منزوی ساختن امام در حوزه دور از سیاست نجف بود. گرچه سختی‌های رویارویی با برخی روحانیون متحجر کم‌تر از مبارزه با حکومت نبود اما پیگیری فعالیّت‌های نهضت در نجف با وقفه‌ روبرو نشد.)

مهمترین رویداد شماره 2 در سال 1344

شروع تدریس دروس حوزوی در نجف از آبان‌ماه.

برای مشاهده و عضویت در شبکه اجتماعی مورد نظر بر روی آیکن آن کلیک کنید.