رویدادهای مهم سال 1346

مهمترین رویداد شماره 1 در سال 1346

در اعتراض به لوایحی با قوانین ضد اسلامی در فروردین به هویدا نامه‌ای با لحن تند نوشتند (چند روز بعد پیامی برای ادامه نهضت صادر کردند: "در مقابل ظلم تسلیم نشوید. این‌ها رفتنی هستند و شما باقی هستید.")

مهمترین رویداد شماره 2 در سال 1346

تحریم فروش نفت و هرگونه رابطه با اسرائیل (دو روز پس از جنگ شش روزه اعراب با اسرائیل با انتشار اعلامیه‌ای این موضوع را اعلام کردند.)

برای مشاهده و عضویت در شبکه اجتماعی مورد نظر بر روی آیکن آن کلیک کنید.