رویدادهای مهم سال 1347

مهمترین رویداد شماره 1 در سال 1347

صدور فتوای مشهور مبنی بر جواز پرداخت صدقات و زکات به چریک‌های فلسطینی (این نخستین فتوای یک مرجع شیعی در مجاز دانستن پرداخت زکات و صدقات به مسلمین غیرشیعه است.)

برای مشاهده و عضویت در شبکه اجتماعی مورد نظر بر روی آیکن آن کلیک کنید.