رویدادهای مهم سال 1363

مهمترین رویداد شماره 1 در سال 1363

فرمان تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (با افزوده شدن رؤساي سه قوه و تعداد ديگري از انديشمندان فرهنگي کشور به ستاد انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.)

برای مشاهده و عضویت در شبکه اجتماعی مورد نظر بر روی آیکن آن کلیک کنید.