عکس

موضوع
اشخاص

گفتگو با خبرنگاران در نوفل لوشاتو

گفتگوی خبرنگاران جرائد با امام خمینی در نوفل لوشاتو در چادر موسوم به «چادر انقلاب»؛ 1357

گفتگو با خبرنگاران در نوفل لوشاتو

گفتگو با خبرنگاران در نوفل لوشاتو

گفتگوی خبرنگاران جرائد با امام خمینی در نوفل لوشاتو در چادر موسوم به «چادر انقلاب»؛ 1357

دیدار با کارکنان دادستانی انقلاب اسلامی

دیدار با کارکنان دادستانی انقلاب اسلامی

دیدار کارکنان دادستانی انقلاب اسلامی با حضرت امام خمینی در جماران

انتشار برای نخستین‌بار

انتشار برای نخستین‌بار

عکس دیده نشده از دیدار جمعی از فرماندهان نظامی و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی با امام خمینی در جماران؛ در سال 1359

عکس منتشر نشده از آیت الله خامنه‌ای

عکس منتشر نشده از آیت الله خامنه‌ای

تصویر ویژه آیت الله خامنه‌ای

امام در بیمارستان

امام در بیمارستان

امام خمینی در دوران بستری بودن در بیمارستان قلب تهران 1358

امام خمینی(ره) در جماران

امام خمینی(ره) در جماران

امام خمینی(ره) در حیاط منزل خویش در جماران در حاشیه یکی از دیدارها سال 1367 

امام در ایام تبعید در نجف

امام در ایام تبعید در نجف

تصویری اختصاصی از امام خمینی(ره) در منزل شخصی خود در نجف اشرف سال ۱۳۴۵

جماران

جماران

امام خمینی(ره) در حیاط منزل شخصی در جماران

امام و خانواده

امام و خانواده

تصویری از امام خمینی(ره) و سید احمد آقا و حاج عیسی جعفری در حیاط منزل سکونت

امام در قم

امام در قم

دیدار برخی از ارتشیان با امام خمینی(ره) در پشت بام منزل محل سکونت(منزل آیت الله یزدی)

امام در قم

امام در قم

امام خمینی(ره) در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در پشت بام منزل محل سکونت

امام در قم

امام در قم

امام خمینی(ره) در حاشیه یکی از دیدارهای عمومی در مدرسه فیضیه

امام در قم

امام در قم

امام خمینی(ره) در یکی از دیدارهای مردمی در مقابل منزل محل سکونت

۱۹ بهمن

۱۹ بهمن

امام خمینی(ره) در دیدار با همافران نیروی هوایی

#فهرست الفبایی

#الف