حرم حضرت معصومه (س)
بیمارستان قلب رجایی
حضور امام در انتخابات ها
امام و آیت الله شریعتمداری
حضور در قم 1358
۲۷ مرداد ۵۸ (دیدار نمایندگان خبرگان قانون اساسی)