حضور امام در انتخابات ها
امام و آیت الله شریعتمداری
۲۷ مرداد ۵۸ (دیدار نمایندگان خبرگان قانون اساسی)