حاکمیت مردم در نظام اسلامی

شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی و کرامت انسانی
برخی جنبه های رهبری انقلابی امام خمینی (ره)
نظریه آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی
مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره و محقق نائینی رحمه الله در مورد نقش مردم
امام خمینی (ره) به حقوق اساسی مردم احترام ویژه‌ای می‌گذاشت
حقوق شهروندی در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) مورد تاکید است
عبارت «حقوق مردم» و «حق‌الناس» در بیانات امام خمینی(ره) بسیار دیده می‌شود