مردم سالاری

جامعه مطلوب از دید امام خمینی
حقوق شهروندی در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) مورد تاکید است
عبارت «حقوق مردم» و «حق‌الناس» در بیانات امام خمینی(ره) بسیار دیده می‌شود