آرمان های امام

استکبار ستیزی مهمترین آرمان‌ امام خمینی(ره) بود