تکلیف

ادای تکلیف، مولفه ای مهم دررهبری امام خمینی
ولایت مطلقه در سیره عملی و نظری امام خمینی(ره)
نقش معنویت در پیروزی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)
خدا محوری در رهبری امام خمینی رحمه الله
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
امام خمینی و راهبرد اصالت تکلیف