انقلاب اسلامی و اسرائیل

ناگفته هایی از تاریخ انقلاب و مواضع امام