حج و جایگاه آن

حجّ در کلام و پیام امام راحل ـ حضرت آیهالله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ