سید عبدالحسین دستغیب

مخالفت بااین رهبر،بزرگ‌ترین گناه