فضل‌الله محلاتی

امام راحل از زبان شهید محلاتی
شفیع قیامت