سید علی خامنه‌ای

مردی که پدر جهان شد
سیر اندیشه تبلیغ از امام خمینی رحمت الله علیه تا آیت‌الله خامنه‌ای