دفاع مقدس

بزرگترین پیروزی ایران در ۱۵۰سال اخیر که سبب‏ شگفتی جهانیان شد
تمام بحران هایی که امام در طول هشت سال دفاع مقدس اداره کرد
گزیده بیانات امام خمینی (ره) درباره دفاع مقدس
اندیشه های امام در آمریکای لاتین