مذاکره با آمریکا

مصاحبه جمهوری اسلامی با آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره امام خمینی
رابطه ایران و امریکا از دیدگاه امام خمینی