شورای انقلاب

امام راحل از زبان شهید محلاتی
امر به معروف و نهی از منکراز دیدگاه امام خمینی (ره)
آراء خود را به امام خمینی نسبت ندهید «میزان رای ملت است»(نقد اظهارات آیت الله مصباح یزدی و آقای غرویان)