حسن حسن‌زاده آملی

مانند دیگران در خدمتم
تجلی و ظهور اسماء مستاثره از دیدگاه امام خمینی(س)