سید جلال‌الدین آشتیانی

استاد محقق در حکمت متعالیه