عمید زنجانی

جلوه‌ای از علم صادق(ع) و شجاعت علی(ع)
امام و نوآوری‏ های فقهی و اصولی