رحمانیت

مرزهای خشونت و رحمت در سیره نظری و عملی امام خمینی (ره)
امام خمینی رحمه الله آینه مهر و قهر
زندگی، اندیشه و اخلاق امام خمینی چشمه عطوفت و محبت