نقش مردم

نقش مردم در کلام و اندیشه امام خمینی (قدس سره)