انقلاب اسلامی و مستضعفان

زندگی، اندیشه و اخلاق امام خمینی چشمه عطوفت و محبت
امام خمینی(ره) و مستضعفان / استضعاف در قرآن
درونگرایی و برونگرایی در سیاست خارجی از دیدگاه امام خمینی(ره)
فلسطین از نگاه امام خمینی(ره) مساله نخست جهان اسلام بود
انبارکردن سه کامیون زغال توسط امام‌خمینی برای محرومان