زنان بزرگ عالم

ویژگی های حضرت زهرا (س) در کلام امام خمینی (ره)
دیدگاههای امام خمینی(ره) در مورد جایگاه زنان