استقبال مردم از امام خمینی

مردم حرف و کلام امام خمینی(ره) را از جنس خود می‌دانستند