رئیس جمهور

کدام‌ یک ازکاندیداها به معیارهای مدّنظر امام خمینی(رحمت الله علیه) نزدیک‌ترند؟