مردم

مردم حرف و کلام امام خمینی(ره) را از جنس خود می‌دانستند
امام خمینی (ره) به حقوق اساسی مردم احترام ویژه‌ای می‌گذاشت