با امید فعالیت جوانانبا امید فعالیت جوانانآماده برای شهادتآماده برای شهادتهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیدهر کس هر چه می‌گوید باور نکنیددریچه‌های نور و امیددریچه‌های نور و امیدهدیه آسمانی و ملکوتی برای خاکیانهدیه آسمانی و ملکوتی برای خاکیاننفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده است22 بهمن باید سرمشق ما باشد22 بهمن باید سرمشق ما باشدضرورت حفظ ایمانضرورت حفظ ایمانهدیه الهیهدیه الهی انقلاب اسلامی ایران صفحه 2