مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...برای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختمثل چمران بمیریدمثل چمران بمیریدملت بزرگ ایران، با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهور را هموار می‌کنندملت بزرگ ایران، با فداکاری و ایثار و شهادت راه ظهور را هموار می‌کنندمبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودیدمبارک باد بر شما روزی که با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودیدتقدیم به شهدای ماه اسفند/ امام خمینی: اینان با همت عظیم خود به اسلام و کشور خدمت کردندتقدیم به شهدای ماه اسفند/ امام خمینی: اینان با همت عظیم خود به اسلام و کشور خدمت کردندباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتباید شور و شوق دفاع از میهن اسلامی را در قلبها زنده نگه داشتباید با سر و جان به کسانی که جانشان را در راه خدا اهدا کرده‌اند خدمت بکنیمباید با سر و جان به کسانی که جانشان را در راه خدا اهدا کرده‌اند خدمت بکنیمامام خمینی: خدا میداند که بر قلب من چه میگذرد، اینها فرزندان من هستندامام خمینی: خدا میداند که بر قلب من چه میگذرد، اینها فرزندان من هستند شهادت صفحه 2