ایستاده مثل سروایستاده مثل سروگذر از جانگذر از جاننترسیدنترسیدترور نتیجه ندادترور نتیجه ندادمثل چمران بمیرید!مثل چمران بمیرید!حماسه‌سازان جاویدحماسه‌سازان جاویدخون شهیدانخون شهیداندر صف شهدای کربلادر صف شهدای کربلاثمره خون شهیدانثمره خون شهیدان شهادت صفحه 2