۶۷/۰۶/۰۸ » سخنرانی امام خمینی (ره) در جمع اعضای هیات دولت
45:29
بیانات تصویری امام خمینی سال 1343