۶۷/۰۶/۰۸ » سخنرانی امام خمینی (ره) در جمع اعضای هیات دولت
00:45
بیانات تصویری امام خمینی سال 1343