۶۷/۰۶/۰۸ » لزوم مشارکت مردم در امور کشور
01:04
۶۷/۰۶/۰۸ » لزوم حفظ آمادگی در برابر دشمن
02:57
۶۷/۰۶/۰۸ » سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (آمادگی همه جانبه در امر دفاع و بازسازی)
11:30
۶۷/۰۶/۰۸ » سخنرانی امام خمینی (ره) در جمع اعضای هیات دولت
00:45
۶۷/۰۲/۲۷ » هر چه هست از خود انسان است
01:18
۶۷/۰۲/۲۷ » دعای دشمن
01:28
۶۷/۰۲/۲۷ » آثار ضیافت الله
01:25
۶۷/۰۲/۲۷ » لزوم دوستی با وجود اختلاف سلیقه
01:39
۶۷/۰۲/۲۷ » شیطنت برای ایجاد اختلاف
01:50
۶۷/۰۲/۲۷ » شرط ورود به ضیافت الله
03:20
۶۷/۰۲/۲۷ » تهذیب نفس در جوانی
02:12
۶۷/۰۲/۲۷ » ضیافت الله
05:24
۶۷/۰۱/۱۴ » مهیا کردن عالم برای ظهور حضرت ولی عصر(عج)
01:44
۶۷/۰۱/۱۴ » تهذیب اخلاق در جامعه اسلامی
01:50
۶۷/۰۱/۱۴ » تفکر حجتیه
01:09
۶۷/۰۱/۱۴ » قدرتهای بزرگ و تلاش برای عدم دستیابی مسلمین به سیاست
01:39
۶۷/۰۱/۱۴ » انتظار فرج و معنای صحیح آن
08:48
۶۷/۰۱/۱۴ » سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت پست (برداشتهای مختلف از انتظار فرج)
14:10
بیانات تصویری امام خمینی سال 1343