۹۶/۱۱/۱۲ » خاطره دکتر عارفی از انتقال امام خمینی از بهشت زهرا به تهران با آمبولانس
03:44
بیانات تصویری امام خمینی سال 1343