نماهنگ شروع سال جدید با دعای امام خمینی و مقام معظم رهبری
کلیپ "صدور انقلاب"
کلیپ "نفوذ"
اینهایی که تزریق میکنند به شما ملت گریه، خیانتکارند، اربابانشان از این گریه ها می‌ترسند
انقلابی بزرگتر از انقلاب اول
کلیپ/ از من جدا مشو/ با صدای خواجه امیری/ رحلت امام
کلیپ های تصویری تولید شده درباره امام خمینی سال 1395 صفحه 2