از دست‌فروشی تا ریاست‌جمهوری
مزد نوکری
چریک تنهای انقلاب
دشمنِ شکست‌خورده
فرزند عزیز خمینی
حماقت جاویدان
کلیپ های تصویری تولید شده درباره امام خمینی سال 1397 صفحه 2