فیلم

سید علی خامنه‌ای

کلیپ "نفوذ"
کلیپ "صدور انقلاب"
سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
بیشتر