فیلم

محرم و عاشورا

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
ترس قدرتهای بزرگ از اجماع خودجوش ملت در محرم و صفر
ملت ما قدر مجالس عزاداری را بداند
روز شهادت امام مظلوم ما،کف می‌زنند و سوت می‌کشند
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت اول
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت دوم
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت سوم
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت چهارم
کلیپ کوتاه اربعین | قسمت پنجم
بیشتر