۴۳/۰۸/۰۳ » سخنرانی در جمع مردم (مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون و اعلام عزای عمومی)
28:53
۴۳/۰۱/۲۵ » سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم (15 خرداد، عملكرد دولت و رسالت علما)
72:08
بیانات صوتی امام خمینی سال 1344