۴۳/۰۸/۰۳ » سخنرانى در جمع مردم (مخالفت با لايحه كاپيتولاسيون و اعلام عزاى عمومى)
45:29
۴۳/۰۱/۲۵ » سخنرانى در جمع اقشار مختلف مردم (15 خرداد، عملكرد دولت و رسالت علما)
45:29
بیانات صوتی امام خمینی سال 1344