اعلام خبر رحلت امام خمینی توسط آقای حیاتی
اوضاع پانزده خرداد مرا کوبید
در تمام دنیا یک نفر مثل آقای خامنه‌ای پیدا نمی کنید
همّتتان را صرف خدمت کنید نه دعوا!
این دعاها نورافکن است
پیامبر میخواست همه را مانند علی(ع) کند
کلیپ های صوتی تولید شده درباره امام خمینی سال 1396 صفحه 2