پادکست | دانشجوی ضدسلطه
پادکست | اشرف موجودات و اکمل انسانها و بزرگتر مربّی بشر
پادکست | صلح تحمیلی
پادکست | مجالس عزای سیدالشهداست که این‌طور مادران را می‌سازد
پادکست | عشق امام حسین(ع) است که جبهه‌ها را گرم نگه می‌دارد
صوت اَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ| ناراحتی امام از رفتار حقارت آمیز شاه درمقابل
کلیپ های صوتی تولید شده درباره امام خمینی سال 1396 صفحه 2