صوت اَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ| ناراحتی امام از رفتار حقارت آمیز شاه درمقابل
پادکست | کار برای خدا شکست ندارد
اعلام خبر رحلت امام خمینی توسط آقای حیاتی
اوضاع پانزده خرداد مرا کوبید
در تمام دنیا یک نفر مثل آقای خامنه‌ای پیدا نمی کنید
همّتتان را صرف خدمت کنید نه دعوا!
کلیپ های صوتی تولید شده درباره امام خمینی سال 1396 صفحه 2