همّتتان را صرف خدمت کنید نه دعوا!
این دعاها نورافکن است
پیامبر میخواست همه را مانند علی(ع) کند
سرّ بعثت رسول اکرم: تزکیه، تعلیم و تربیت امت
 برکات سه ماه رجب ، شعبان و رمضان