صوت

سید علی خامنه‌ای

اصول هفتگانه امام | وحدت ملی
 پادکست اقتصاد مقاومتی | فقط به انشاالله و بسم الله اکتفا نکنید باید عمل بکنید
در تمام دنیا یک نفر مثل آقای خامنه‌ای پیدا نمی کنید
بیشتر