شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع:   
تشکیل هیاتی برای تقویت و تنظیم اعتصابات
مخاطب:   
سحابی، ید اللَّه
شناسه ارجاع:   
جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۹۴ تا صفحه ۴۹۵

بسم الله الرحمن الرحیم‌
19 صفر 99
جناب آقای دکتر ید الله سحابی‌
به طوری که اطلاع دارید ملت مسلمان و غیور ایران و جمع کثیری از کارمندان و کارگرانِ در استخدام دولت، به منظور درهم شکستن مقاومت لجوجانه نظام استبدادی کهن، از چهار ماه قبل به این طرف با قبول انواع محرومیتها و فداکاریها دست به اعتصابهای عمومی زده و تدریجاً قدرت عمل را از شاه مخلوع و دولتهای زیر فرمانش گرفته‌اند. رجای واثق داریم که به فضل الهی و به همت مبارزین آگاه، بساط ننگین فساد و ظلم شاهنشاهی بزودی از سرزمین ما برچیده شده جای خود را به حکومت عدل و رحمت اسلامی دهد.
نظر به اینکه بعضی از اعتصابها و متوقف بودن وسایل حمل آذوقه و مواد غذایی مورد نیاز مردم، خصوصاً گندم، و یا تعطیل برنامه‌های نگهداری و تعمیرات دستگاههای صنعتی، ممکن است سبب محرومیتهای مشقت بار و فلج‌کننده برای مردم زیر ستم یا رکود فعالیتهای اقتصادی و سبب خسارتهای غیر قابل جبران گردد، و نیز دستاویز تبلیغاتی و حربه جنگی به دست حریف بدهد، باید سعی شود که ضمن ابراز انزجار و به زانو درآوردن دستگاه غاصب حاکم- که هدف اصلی اعتصاب است- زیانهای ناشیه کمتر متوجه ملت شجاع و مردم بیداری که سربازان این کارزار می‌باشند گردد.
بدین وسیله به جنابعالی ماموریت داده می‌شود که به اتفاق جناب آقای حجت الاسلام آقای شیخ محمد جواد باهنر و جناب آقای مهندس علی اکبر معین فر و دو نفر دیگر که با مشورت آقایان تعیین خواهید کرد، هیاتی برای تقویت و تنظیم اعتصابات تشکیل دهید. این هیات با کسب نظر و همکاری گروههای شرافتمند در حال اعتصاب، تدابیر و ترتیباتی اتخاذ نمایند که تا سقوط نهایی نظام استبدادی حاضر، اعتصابها در حد ضرورت ادامه یافته و ضمن حد اکثر فشار بر دستگاه غاصب، حد اقل خسارت را برای ملت و مملکت در زمینه احتیاجات ضروری و گردش چرخهای اقتصادی و حفظ سرمایه‌های انسانی و صنعتی با رعایت الاهم فالاهم فراهم آورد. از عموم اعتصاب کنندگان محترم تشکر می‌کنم. و السلام علیکم و رحمه الله.
روح الله الموسوی الخمینی‌

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه