شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
قم
موضوع:   
انتصاب نماینده برای رسیدگی به وضع مردم جنگزده لبنان
مخاطب:   
سجادی اصفهانی، سید محمد
شناسه ارجاع:   
جلد ۱۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۹

بسمه تعالی‌
جناب مستطاب ثقه الاسلام سید الاعلام آقا سید محمد سجادی اصفهانی- دامت افاضاته‌
با توجه به سابقه‌ای که جنابعالی از وضع اهالی جنگزده کشور لبنان دارید و به وضع آن منطقه آشنا هستید، مقتضی است مسافرتی به آنجا نموده و از نزدیک، اوضاع مردم مستضعف منطقه را بررسی کرده و آشنا شوید و برای رسیدگی و کمک به ایشان گزارشی تهیه نمایید تا ان شاء الله تعالی از طریق دولت اقدامی در این مورد بشود. از خدای تعالی قطع ایادی دشمنان را از کشورهای اسلامی و موفقیت همگان را در راه پیروزی اسلام خواستارم.
به تاریخ 26 شوال 99
روح الله الموسوی الخمینی‌

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه