شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
قم
موضوع:   
واگذاری زمینهای مسکونی- گروگانهای سیاه پوست امریکایی
مخاطب:   
موسوی خوئینی‌ها، سید محمد- کروبی، حسن
شناسه ارجاع:   
جلد ۱۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۳

1- به آقای حسن کروبی تلفن کنید و بگویید مقتضی است شما کار خودتان را با مشورت با آقای قدوسی یا سایر کسانی که در این عمل هستند هماهنگ کنید که موجب اشکال نشود، و حتماً از تشنج اجتناب نمایید. «1»
2- به آقای موسوی بگویید که من فردا به شما دستور می‌دهم که زنها و سیاهها را آزاد، و به وسیله دولت به خارج بفرستند. «2»

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه