شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
قم
موضوع:   
انتصاب وزیر پست و تلگراف
مخاطب:   
قندی، محمود
شناسه ارجاع:   
جلد ۱۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۳۹

بسمه تعالی‌
جناب آقای دکتر محمود قندی «1» طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده‌دار شده‌اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
روح الله الموسوی الخمینی‌

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه