شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
تهران، شمیران، دربند
موضوع:   
تشکر از تلگراف ارسالی
مخاطب:   
شیرازی، سید عبد اللَّه
شناسه ارجاع:   
جلد ۱۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۱۱

بسم الله الرحمن الرحیم‌
مشهد مقدس، حضرت آیت الله آقای حاج سید عبد الله شیرازی- دامت برکاته‌
تلگراف شریف واصل گردید. از ابراز لطف شما متشکرم. موفقیت و سلامت آن حضرت را از خدای تعالی مسالت دارم.
روح الله الموسوی الخمینی‌

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه