شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
مناسبت:   
ورود امام خمینی به نجف
موضوع:   
پیام تشکر
مخاطب:   
صافی گلپایگانی، علی
شناسه ارجاع:   
جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۴۵

از نجف به قم‌
حضرت آیت الله حاج آقا علی صافی «1»
از الطاف کریمه جنابعالی و حضرت آقای اخوی متشکرم.
خمینی‌

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه