شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
تهران، جماران
موضوع:   
عدم موافقت با استعفا
مخاطب:   
صانعی، یوسف
شناسه ارجاع:   
جلد ۱۹ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۷۱
[بسمه تعالی. آقای صانعی، دادستان کل کشور، طی نامه‌ای به تاریخ 21/ 2/ 1364 به تشریح دلایل استعفای خود از این سِمت پرداخته و خواستار موافقت امام خمینی با پذیرش استعفا شده است.
ایشان دلایل کناره‌گیری را چهار محور ذکر کرده‌اند: ضعف نیروی جسمی به خاطر پنج سال کار مداوم در دادستانی کل؛ عدم پذیرش و تحمل نظارت بر حُسن اجرای قانون از ناحیه گروهها و باندها؛ داشتن افکار و مبانی در مسائل اسلامی که بنا به نظر برخی از آقایان، آرای «شاذ» محسوب شده و مقاومت می‌شود؛ کم لطفی برخی از مقامات و جامعه در مورد پشتیبانی از دادستانی. و تاکید بر علت اول که مبنای تصمیم‌گیری بوده است. امام خمینی در پاسخ مرقوم فرموده‌اند:].
بسمه تعالی‌
در شرایط فعلی موافقت نمی‌شود. به کار خودتان ادامه دهید.
11/ 3/ 64
روح الله الموسوی الخمینی‌
سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه