شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
تلگراف [به جمعی از آقایان (تبریک آزادی از زندان)]
مخاطب:   
منتظری، حسینعلی- قضایی- منصور- ایزدی- حجتی
شناسه ارجاع:   
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۴۸
ایران- نجف‌آباد- به وسیله حجت الاسلام آقای منتظری- جناب ثقه الاسلام آقای قضایی.
آقای منصور، آقای ایزدی، آقای حجتی- دامت تاییداتهم- بَشَّرکم الله بالجنه. توفیق و تایید آقایان و حوزه مبارکه را خواستارم.
خمینی‌
سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه