شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
قم
موضوع:   
هشدار امام در مورد تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی
مخاطب:   
پهلوی، محمد رضا «1»
شناسه ارجاع:   
جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۷۸

بسم الله الرحمن الرحیم‌
حضور مبارک اعلیحضرت همایونی‌
پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رای داده است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.
الداعی: روح الله الموسوی‌

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه