شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
اعلام وصول نامه ارسالی
مخاطب:   
اشرفی اصفهانی، عطاء اللَّه- کرمانشاه
شناسه ارجاع:   
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۸۵
بسمه تعالی‌
خدمت جناب مستطاب شیخ العلماء الاعلام و حجت الاسلام آقای حاج آقا عطاء الله- دامت افاضاته‌
مرقوم محترم واصل، سلامت و توفیق و سعادت جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. این جانب بحمد الله تعالی مزاجاً سلامت، از جنابعالی امید دعای خیر دارم، سیّما «1» برای رفع گرفتاریهای روحی. و السلام علیکم و رحمه الله.
بیستم رجب 91
روح الله الموسوی الخمینی‌
سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه