شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
نامگذاری نوزاد
مخاطب:   
خمینی، سید احمد
شناسه ارجاع:   
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۵۳

بسمه تعالی‌
2 تقویمی شعبان 92
احمد عزیزم‌
مرقوم شما با امانتی «1» واصل شد. ان شاء الله تعالی موفق و موید باشید و اشتغال به تحصیل و تهذیب نفس مستدام باشد. این جانب بحمد الله سلامت هستم. چند روز قبل جواب مرقوم حضرت آقای عمّ محترم «2» را داده‌ام؛ امید است واصل شده باشد.
شنیدم اسم بچه «3» را «یاسر» گذاشته‌اید؛ انتخاب خوبی نبوده و موجب حرفهایی هم می‌شود. یکی از حقوقی که فرزند به پدر دارد این است که اسم خوب برای او بگذارد؛ اسم غیر متعارفی که هر کس بشنود چیزی بگوید یا گفته شود تحت تاثیر چه و چه واقع شده است، خلاف عقل است؛ مع ذلک خود دانید. آقای اخوی «4» و بستگانش سلامتند. ایشان شبها پیش من هستند؛ یعنی تا بعد از شام. هوای اینجا از شدت افتاده است و شبها خوب است. و السلام علیکم.- پدرت‌
حضور مبارک حضرت آقا «5» سلام برسانید. مخدره محترمه را سلام می‌رساند.

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه